Agraïm el seu interès en el nostre lloc web. Protegir les seves dades personals i la seva privacitat és molt important per a nosaltres. El tractament i ús de les seves dades personals es realitza de conformitat amb les disposicions legals vigents, en particular el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei de Protecció de Dades i només per a la finalitat corresponent.
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de TRANSPORTS I EXCAVACIONS J.CASSI I FILLS SA, amb domicili social situat en C / PAU CASALS 30 08470 SANT CELONI (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, TRANSPORTS I EXCAVACIONS J.CASSI I FILLS S.A informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.
TRANSPORTS I EXCAVACIONS J.CASSI I FILLS S.Ainforma que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que TRANSPORTS I EXCAVACIONS J.CASSI I FILLS S.A es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@cassi.es al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades deTRANSPORTS I EXCAVACIONS J.CASSI I FILLS SA, dirigint- per escrit a l’adreça de correu info@cassi.es o al telèfon 938670740

Avis Legal   Politica de Privacitat